荷兰社会党和工党要求为临时工派遣公司加上许可要求

Dutch:

“Voer vergunningplicht voor uitzenders in”

SP en PvdA willen de vergunningplicht

voor uitzendbureaus

terug. Volgens de oppositiepartij

tijen loopt het aantal misstanden

de spuigaten uit en moet de

overheid ingrijpen.

Laurens Kok

Den Haag

De vergunningplicht voor uitzendbureaus

werd meer dan twintig jaar

geleden afgeschaft. Sindsdien is het

aantal bureaus in Nederland meer

dan verdrievoudigd tot 14.200. Er is

vooral een wildgroei ontstaan aan

bureautjes die laaggeschoold werkaanbieden

in de tuinbouw en de

schoonmaakbranche, waarbij regelmatig

misstanden aan het licht

komen. Zo zijn er

gevallen bekend

van onderbetaling of zelfs helemaal geen betaling bij een faillissement. Ook zijn er partijen die het

niet zo nauw nemen met de arbeidsomstandigheden of huisvesting van hun vaak uit het buitenland afkomstige werknemers.

Voor SP en PvdA is de maat vol.

Zij zeggen niet langer vertrouwen

te hebben in de zelfregulering van

de uitzendbranche. ,,Na ruim twintig jaar kunnen we rustig concluderen dat die mislukt is", concludeert

Bart van Kent (SP). ,,Cowboys zorgen voor oneerlijke concurrentie

voor uitzenders die zich wel netjes

aan de regels houden", meent Gijs

van Dijk. De Kamerleden wijzen

erop dat ook uitzendorganisaties

zelf vragen om strengere regels. Zo

pleitte OTTO Work Force, een van

de grootste spelers in de branche,

recentelijk ook al voor herinvoering

van de vergunningsplicht.

De Tweede Kamer debatteert

vandaag met minister van Sociale

Zaken Wouter Koolmees over de

arbeidsmarkt. SP en PvdA zullen

daarin gezamenlijk meerdere voor

stellen doen om misstanden tegen

te gaan. Naast een vergunningplicht zouden uitzendbureaus ook

verplicht moeten worden een de

posito van 100.000 euro te storten

op een geblokkeerde rekening. Als

een bureau geen salarissen uitkeert

of fraudeert, kunnen werknemers

of de overheid dat geld gebruiken

om achterstallig loon te betalen of

een belastingschuld te voldoen.

De twee linkse partijen verwacht

ten dat hiermee het verdienmodel

voor malafide uitzendbureaus on

eruit gehaald wordt en faillisse

mentsfraude wordt aangepakt.

Daarnaast bepleiten zij voor een

systeem waarin de boetes op over

treding hoger worden en waarbij

het als ultieme sanctie mogelijk

wordt om een vergunning in te

trekken.

Misstanden

Vooralsnog wil minister Koolmees

nog niets weten van herinvoering

van de vergunningplicht. Volgens

hem werd die in 1998 afgeschaft

omdat misstanden ook met een

vergunningensysteem niet kon

worden voorkomen. Tegelijkertijd

zorgt een vergunningplicht voor

een toename van administratieve

lasten voor bedrijven en de overheid.

Na Ruim twintig jaar kunnen we rustig

concluderen dat afschaffing mislukt is

– Bart van Kent, SP-Kamerlid

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com 徽标

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  更改 )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  更改 )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  更改 )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  更改 )

Connecting to %s